Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

Genel Kimya Laboratuvarları

Ana Sayfa     Laboratuvar Malzemeleri     Laboratuvar Teknikleri     Deneyler
Daha fazlası için öğretim üyesi girişi yapınız.

Genel Kimya Deneyleri

GÜZ DÖNEMİ


Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji Genetik Bölümleri İçin

Deney 1 : Ölçme ve Yoğunluk : Katı ve Sıvıların Yoğunluğu

Deney 2 : Kütlenin Korunumu Yasası

Deney 3 : Stokiyometri

Deney 4 : Molekül Şekillerinin Belirlenmesi: VSEPR Kuramı

Deney 5 : Çözünme

Deney 6 : Çözeltiler

Deney 7 : Gazların Diffüzyonu


BAHAR DÖNEMİ


Deney 1 : Eşdeğer Ağırlığının Tayini

Deney 2 : Kimyasal Kinetik

Deney 3 : Kimyasal Denge

Deney 4 : Termodinamik

Deney 5 : Asitler, Bazlar ve İndikatörler

Deney 6 : Asit - Baz Titrasyonları

Deney 7 : Sularda Sertlik Tayini

Deney 8 : Sabunlaşma Reaksiyonu

İndirilebilir PDF Biçimi

Mühendislik Fakültesi Bölümleri İçin

Deney 1 : Ölçme ve Yoğunluk : Katı ve Sıvıların Yoğunluğu

Deney 2 : Kütlenin Korunumu Yasası

Deney 3 : Stokiyometri

Deney 4 : Molekül Şekillerinin Belirlenmesi: VSEPR Kuramı

Deney 5 : Çözünme

Deney 6 : Çözeltiler

Deney 7 : Asitler, Bazlar ve İndikatörler

İndirilebilir PDF Biçimi