2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
Güz - Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5184 Enzim Saflaştırma Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5191 İleri Biyokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5146 Makromolekül Sentez I 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5249 İleri Organik Sentez Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5185 Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5284 Fiziksel Kimyada Kullanılan Görüntüleme Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5189 Kimyada Temel Konular * 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5119 İleri Polimer Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5295 Optik Emisyon Spektrometrisi 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5168 İleri Fizikokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5169 Kimya Tarihi 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5241 Kimyasal Analizde Validasyon Ve Ölçüm Belirsizliği 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5208 İleri Analitik Kimya II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5245 Adsorpsiyon 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5111 Organometalik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5117 Stereokimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5128 Kristalografi için Bilgisayar Programları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5238 İleri X-Işınları Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5160 Hesapsal Organik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5273 İleri Düzenleme Tepkimeleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5177 Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5126 İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Semra IŞIK
FKM5286 Polimer Teknolojileri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5187 Nanoparçaçıklar 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5109 Kimyasal Termodinamik 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5298 Sürdürülebilir Enerji 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5268 Organik İsim Reaksiyonları IIOrganik İsim Reaksiyonları II 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5212 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler IIOrganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5141 Kimyasal Analizde Örnek Hazırlama Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5196 Yeşil Analitik Kimya 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5282 İnorganik Bileşiklerin Termal Analizi 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5201 Koordinasyon Kimyası II 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5136 Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Değerlend 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Cennet KARADAŞ

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.