2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
Güz - Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5191 İleri Biyokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5240 Makromolekül Kompleksleşme II 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5146 Makromolekül Sentez I 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5106 İleri Organik Reaksiyonlar I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5132 Fonksiyonel Grupların Karakteristiği ve Reaksiyonl 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5119 İleri Polimer Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5189 Kimyada Temel Konular * 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5135 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi (AAS) 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5168 İleri Fizikokimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5173 Fizikokimyada Seçilmiş Konular I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5130 Enzimatik Analiz 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5157 Biyokimyada Seçme Konular I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Oktay ARSLAN
FKM5108 İleri Analitik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5118 Elektrometrik Analiz Yöntemleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5109 Kimyasal Termodinamik 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5111 Organometalik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5112 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5102 İleri Anorganik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5128 Kristalografi için Bilgisayar Programları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Halil GÜLER
FKM5125 İleri Katıhal Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
FKM5101 Koordinasyon Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Figen KURTULUŞ
FKM5153 Reaktif Ara Ürünler I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5273 İleri Düzenleme Tepkimeleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5276 Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme Tepkime 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5177 Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ
FKM5185 Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5186 Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5126 İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Semra IŞIK
FKM5187 Nanoparçaçıklar 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5286 Polimer Teknolojileri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Seda BEYAZ
FKM5137 Faz Dengeleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5298 Sürdürülebilir Enerji 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5117 Stereokimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5170 Organik İsim Reaksiyonları I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Onur TURHAN
FKM5260 Yapay Enzimler ve Enzim Modelleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5161 Supramoleküler Kimya I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Funda YÜKRÜK
FKM5196 Yeşil Analitik Kimya 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5183 Anorganik Yapısal Kimya 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5282 İnorganik Bileşiklerin Termal Analizi 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Çiğdem HOPA
FKM5292 Kromatografik Ayırma Metotları 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5231 Önderiştirme Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM6900 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 0 0 24
FKM8101 Uzmanlık Alan Dersi 8 8 0 0 8 8
FKM8201 Uzmanlık Alan Dersi 8 8 0 0 8 8
FKM5900 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0 0 0 0 0 24

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.