2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS GÖREVLENDİRME LİSTESİ
BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Dersin Adı Haftalık
Ders Saati
Kredisi AKTS Kredisi Dersi Veren
Öğretim Üyesi
T U L Toplam
FKM5184 Enzim Saflaştırma Teknikleri ** 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Nahit GENÇER
FKM5146 Makromolekül Sentez I 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5234 C13-NMR Spektroskopisi 3 3 0 0 3 6 Prof.Dr. Baki ÇİÇEK
FKM5185 Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5186 Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Yasemin TURHAN
FKM5112 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I ** Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Onur TURHAN
FKM5108 İleri Analitik Kimya I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5207 Analitik Kimyada Seçme Konular 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Feyzullah TOKAY
FKM5231 Önderiştirme Teknikleri 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5292 Kromatografik Ayırma Metotları 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Cennet KARADAŞ
FKM5106 İleri Organik Reaksiyonlar I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5107 Organik Kimyada Seçme Konular I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Ümit ÇAKIR
FKM5119 İleri Polimer Kimyası I 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5219 İleri Polimer Kimyası II 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Taner TANRISEVER
FKM5295 Optik Emisyon Spektrometrisi ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5297 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik*,+ ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Sema BAĞDAT
FKM5189 Kimyada Temel Konular * ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Pınar TURAN BEYLİ
FKM5167 Elektrokimyasal Teknolojiler 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5272 İleri Fizikokimya II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ
FKM5191 İleri Biyokimya I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Nahit GENÇER
FKM5109 Kimyasal Termodinamik ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Mehmet DOĞAN
FKM5117 Stereokimyada Seçme Konular ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5212 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Hilmi NAMLI
FKM5153 Reaktif Ara Ürünler I ** 3 3 0 0 3 6 Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU
FKM5105 Kimyasal Kinetik 3 3 0 0 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Berna KOÇER KIZILDUMAN
FKM5126 İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I 3 3 0 0 3 6 Doç. Dr. Adem ERGÜN

* Kimya Yüksek Lisans Programında Alınması Zorunlu Ders

** Uzaktan Eğitim İle Yürütülecek Dersler

+ Doktora programına başlayan öğrenci daha önce "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik" dersini almamışsa bu dersi almak zorundadır.