Kimya Bölümü

BAUN Kimya Bölümü, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında İkinci Öğretim programı faaliyete geçmiştir.

Bölümümüz, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanı sıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip Kimyagerler ile geleceğin bilim insanı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. Eğitimleri sırasında; Kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma/geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar; kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar.

Açılan Programlar

Bölümümüzde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yer almaktadır.

Lisans

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından aldığı sonuca göre Lisans programına yerleştirilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için son sınıfta Araştırma Projesini alması, staj yapması, bütün derslerden geçmesi ve 2.0 ortalama tutturması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Yüksek Lisans

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen koşulları sağladıktan sonra ilgilendikleri anabilim dallarında Yüksek Lisanslarını yapmak üzere başvurabilirler. Yüksek Lisans öğrencisi, belirlenen bir kredide ders almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Yüksek Lisans programı 2 yıl sürmektedir.

Doktora

Yüksek Lisanslarını tamamlayan öğrenciler, Fen Bilimleri Enstitüsünce belirtilen koşulları sağladıktan sonra ilgili anabilim dallarında Doktoralarını yapmak üzere başvurabilirler. Doktora programı da ders alımını ve araştırmayı gerektirmektedir. Derslerin bitiminde öğrenci Doktora Yeterlik Sınavına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu sınavı geçtiği takdirde orijinal bir araştırma konusu belirleyerek çalışmaya başlar ve tezini hazırlar. Doktora programı yaklaşık 4 ile 6 yıl arasında değişen süreleri bulmaktadır.

Yurt Dışında Eğitim

Bölümümüzde Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz Eğitim-Öğretim yılı içinde veya yaz döneminde çeşitli burslarla (örneğin Erasmus veya TÜBİTAK) yurt dışına gitmektedirler. Bu konuda öğrencilerimiz ayrıntılı bilgi için Bölüm Erasmus Koordinatörleri ve Danışmanları ile temas kurabilmektedirler.