FEDEK


Bölüm Başkanından


FEDEK Akreditiasyon Belgesi


Komisyonlar


Laboratuvarlar


Program Öğretim Amaçları


Program Çıktıları
FEDEK Akreditasyon Çalışmaları


Fen, Edebiyat, Fen - Edebiyat, Dil Ve Tarih - Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Ana Sayfası

FEDEK Program Komisyonu


FEDEK Bilgi Paketi
AnketlerAnketler
Bölüm Başkanından


1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlayan bölümümüz, 2000-2001 yılından itibaren 2. Öğretim programına öğrenci almış ve 1997 yılından günümüze kadar yüzlerce mezun vermiştir. Bu yıl itibariyle eğitim öğretim sürecinde çeyrek asırlık bir geçmişe sahiptir. Mezunlarımız gerek devlet kurumlarında, gerek iş dünyasında ve gerekse akademik ortamda başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadırlar.

Bölümümüzde genç, dinamik, deneyimli, donanımlı ve yeterli sayıda (şu an için 26) öğretim üyesi kadrosu, modern öğrenci (3 adet) ve araştırma laboratuarları (35 adet), sürekli iyileştirilen ve güncellenen ders planlarıyla nitelikli kimyagerler yetiştirilmektedir. Özellikle son yıllarda bölümümüze ideal sayıda öğrenci kontenjanı 30 kişi) verilmesiyle birlikte bölümümüzde her sınıf için öğrenci başına birden fazla öğretim üyesi düşmektedir. Bu oran tüm sınıflar dikkate alınarak hesaplandığında 3.2 öğrenciye 1 öğretim üyesinin düşeceği görülmektedir. Bu durum öğrencileriyle birebir ilgilenebilme, onları sürekli izleyebilme, danışman-öğrenci toplantılarıyla daha iyiyi arayabilme olanağı ve ortamı sağlamaktadır.

Bölümümüz sürekli iyileştirmeyi temel alan yönetim anlayışını benimsemiş kadrosuyla ülkemizin en iyi kimyagerlerini yetiştirme vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

KomisyonlarKomisyonlar


Öğretim Elemanları

Bölüm Kalite Komisyonu

Prof.Dr. Baki Çiçek

Prof.Dr. Nahit Gençer

Prof.Dr. Hilmi Namlı

Prof.Dr. Figen Kurtuluş

Prof.Dr. Mehmet Doğan

Prof.Dr. Sema Bağdat

Prof.Dr. Taner Tanrısever

Prof.Dr. Seda Beyaz

Doç.Dr. Semra Işık

Doç.Dr. Adem ERGÜN

Mevlana, Farabi ve Erasmus Komisyonu

Doç.Dr. Semra Işık

Staj Komisyonu

Prof.Dr. Özkan Demirbaş

Prof.Dr. Pınar Turan Beyli

Dr.Ögr.Üy.Arzu Gümüş

ÇAP Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet Doğan

Prof.Dr. Yasemin Turhan

Prof.Dr. Funda Yükrük

Yatay- Dikey Geçiş/ Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Prof.Dr. Feyzullah Tokay

Prof.Dr. Funda Yükrük

Doç.Dr. Berna Bülbül

Not Kontrol ve Mezuniyet Komisyonu

Prof.Dr. Baki Çiçek

Prof.Dr. Çiğdem Hopa

Prof.Dr. Seda Beyaz

FEDEK Komisyonu

Prof.Dr. Hilmi Namlı

Prof.Dr. Nahit Gencer

Prof.Dr. Onur Turhan

Prof.Dr. Cennet Karadaş Yalçıntepe

Prof.Dr. Feyzullah Tokay

Prof.Dr. Pınar Turan Beyli

Prof.Dr. Çiğdem Hopa

Doç.Dr. Semra Işık

Dr.Öğr.Üy. Arzu Gümüş

Doç.Dr. Adem Ergün

Dr.Öğr.Üy. Berna Koçer Kızılduman

Arş.Gör. Hicret Baycar

Anket Komisyonu

Prof.Dr. Taner Tanrısever

Prof.Dr. Cennet Karadaş Yalçıntepe

Prof.Dr. Pınar Turan Beyli

Doç.Dr. Semra Işık

Doç.Dr. Adem Ergün

Arş.Gör. Hicret Baycar

Burs Komisyonu

Prof.Dr. Yasemin Turan

Prof.Dr. Çiğdem Hopa

Prof.Dr. Figen Kurtuluş

Bilişim Sistemleri ve WebSayfası Komisyonu

Prof.Dr. Taner Tanrısever

Prof.Dr. Seda Beyaz

Doç.Dr. Adem Ergün

Arş.Gör. Hicret Baycar

Bölüm Faaliyetleri, Toplantılar ve Sosyal Etkinlik Komisyonu

Prof.Dr. Yasemin Turhan

Doç.Dr. Berna Bülbül

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Prof.Dr. Baki Çiçek

Prof.Dr. Onur Turhan

Doç.Dr. Adem Ergün

Doç.Dr. Semra Işık

Arş.Gör. Hicret Baycar

Bilimsel Hazırlık Komisyonu

Prof.Dr. Onur Turhan

Prof.Dr. Çiğdem Hopa

Doç.Dr. Semra Işık

İnovasyon ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof.Dr. Nuri Nakiboğlu

Prof.Dr. Akın Azizoğlu

Prof.Dr. Nahit Gencer

Bologna Komisyonu

Prof.Dr. Cennet Karadaş Yalçıntepe

Prof.Dr. Pınar Turan Beyli

Doç.Dr. Semra Işık

Doç.Dr. Adem Ergün

Doç.Dr. Berna Bülbül

Servis Dersleri Komisyonu

Servis dersleri veren öğretim üyeleri

Uzaktan Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Taner Tanrısever

Prof. Dr. Hilmi NamlıLaboratuvarlar


Kimya Bölümü'nde, 4 adet Öğrenci Laboratuvarı ve 19 tanesi Öğretim Üyelerine ait olmak üzere, 6 tanesi bölüm içi ve de bölüm dışı analizlerin ilgili uzmanlar kontrolünde yapılmasında kullanılan 25 adet Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenci Laboratuvarları'nın ve Öğretim Üyesi Araştırma Laboratuvarları`nın işleyişine ait genel bilgiler şöyledir:

Analitik Kimya Laboratuvarı

Maddelerin kimyasal bileşimlerini ve bileşenlerin miktarlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Analitik Kimya Laboratuvarı dersinde, çeşitli kuramsal bilgilerin laboratuvar uygulamalarının yapılması, analiz verilerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla katyon-anyon analizleri, gravimetrik ve volumetrik tayinler yapılmaktadır.

Anorganik Kimya Laboratuvarı

Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tanınması, çeşitli bileşiklerin sentezi saflaştırılması ve karakterize edilmesi ile ilgili teknikleri içeren uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Biyokimya Laboratuvarı

Canlı yapısında yer alan kimyasal maddelerin ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen Biyokimya Laboratuvarı dersinde, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesi yapılmaktadır.

Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Bir örnekteki herhangi bir bileşenin cinsi veya derişimiyle orantılı sinyal üreten cihazların kullanıldığı Enstrümantal Analiz Laboratuvarı dersinde, spektroskopik, elektrokimyasal, termal ve kromatografik analizleri içeren deneyler yapılmaktadır.

Fizikokimya Laboratuvarı

Organik ya da inorganik maddeleri içeren yalın ya da karışım halindeki kimyasal sistemlerin özelliklerinin ve davranışlarının incelendiği Fizikokimya Laboratuvarı dersinde fiziksel teoriler, teknikler ve matematiksel bağıntılar kullanılarak maddelerin ölçülebilen birçok özelliği ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

Organik Kimya Laboratuvarı

Karbon temelli bileşiklerin yapılarının, özelliklerinin ve tepkimelerinin incelendiği Organik Kimya Laboratuvarı dersinde, saflaştırma yöntemlerini de içeren organik sentezler yapılmaktadır.

Öğretim Üyesi Araştırma Laboratuvarları

Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Enstrümantal Analiz, Fizikokimya ve Organik Kimya temelli çalışmaların yürütüldüğü Araştırma Laboratuvarları`nda, özgün ve bilimsel nitelik taşıyan birçok çalışma yürütülmekte ve söz konusu faaliyetlerle ülke ve dünya çapında yüksek bir bilimsel seviyeye ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen Öğrenci Laboratuvarları`nda bulunan demirbaşlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.Program Öğretim Amaçları


Kimya bölümünün öğretim amaçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÖA1

Kimya alanındaki temel bilgileri gerçek yaşamda kullanabilmek

ÖA2

Amacına uygun kimyasal deneyleri tasarlayabilmek, yapabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek

ÖA3

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak

ÖA4

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerini belirleyip analiz edebilmek

ÖA5

Toplumun kimya alanındaki ihtiyaç ve problemlerine çözümler üretebilmek

ÖA6

Kazandığı bilgi ve deneyimleri paylaşabilmek

ÖA7

Alanın gerektirdiği düzeyde temel bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanabilmek

ÖA8

Bilimsel literatürü etkin şekilde kullanabilmek

ÖA9

Kimya alanında üretim yapabilen kuruluşlarda görev alabilecek donanıma sahip olmak

ÖA10

Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi birikimini ve deneyimini, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak için etkin bir şekilde kullanabilmek

ÖA11

Bilimsel etik değerlere sahip olmak

ÖA12

Lisansüstü programlara erişebilmeyi sağlayacak bilgi ve yeterliliğe ulaşmış olmakProgram Çıktıları


Kimya bölümünün program çıktıları aşağıda verilmiştir.

PÇ1

Temel kimya branşlarını (Organik, anorganik, analitik, fizikokimya ve biyokimya) kavrama ve bu bilgiyi kimya problemlerine uygulayabilme

PÇ2

Kimya deneylerinin amacını anlayabilme, yürütebilme, kaydedebilme, deney sonuçlarını yorumlayarak bunlardan makul sonuçlara ulaşabilme

PÇ3

Kimya alanındaki bir konuyu araştırmak ya da kimyasal bir araştırmayı yürütmek için bilimsel literatürü etkili bir şekilde kullanabilme becerisi

PÇ4

Belli bir kimyasal probleme çözümler tasarlama veya hipotezleri test etmek için deneyler tasarlama yoluyla laboratuarda bağımsız çalışma yeteneğine sahip olma

PÇ5

Bilimsel fikirlerini ve deneysel sonuçlarını ifade edebilmek için sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirebilme

PÇ6

Bir kimya laboratuvarında etkin ve güvenli bir şekilde çalışabilme ve temel laboratuvar cihazlarını kullanabilme

PÇ7

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve bilişim teknolojisi araçlarını ve tekniklerini seçebilme ve kullanabilme yeteneğine sahip olma

PÇ8

Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki İngilizce bilgisine sahip olma

PÇ9

Kimyanın günlük yaşamdaki uygulamalarını ve diğer disiplinlerle arasındaki ilişkileri kavrama yeteneğine sahip olma

PÇ10

Mesleği ile ilgili olarak eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerini geliştirmenin önemini kavrama

PÇ11

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama ve kendilerini sürekli olarak geliştirebilme

PÇ12

Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olma