Adı Soyad
Anabilim Dalı 

İletişim ve Akademik Bilgileri Dönem Lisans Dersleri

Mevlüt ALNIAÇIK

İç Hat : 1007

YÖK Akademik : Özgeçmiş