Öğretim Üyesinin
 
Adı Soyad
Anabilim Dalı
 
İletişim ve Akademik BilgileriDönem Lisans Dersleri

Mevlüt ALNIAÇIK

İç Hat : 1007

YÖK Akademik : Özgeçmiş