Adı Soyad
Anabilim Dalı 

İletişim ve Akademik Bilgileri Dönem Lisans Dersleri

Prof. Dr. Oktay ARSLAN

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat :

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2211 Yaşamın Çözücüsü

KİM3205 Biyokimya I

KİM4206 Araştırma Semineri II

GMZ4204 Enzim Bilimi ve Teknolojisi (Gıda Müh.)

Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5057187375

İç Hat :

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2209 Organik Kalitatif Analiz

KİM3228 Organik Kimya Lab II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM2207 Organik Kimya II (B) (MBG)

KİM2207 Organik Kimya II (A)(MBG)

KIM2212 Organik Kimya Lab. A (MBG)

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 134105

E-Posta : mdogan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3207 Fiziksel Kimya II

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Halil GÜLER

Anorganik Anabilim Dalı

Cep Tel :

İç Hat : 4101

E-Posta : hguler@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2204 Anorganik Kimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM1204 Genel Kimya II (Fizik)

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (Fizik)

Prof. Dr. Hilmi NAMLI

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5425676761

İç Hat : 4111

E-Posta : hnamli@balikesir.edu.tr

Web : http://hilminamli.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1213 Genel Kimya II

KİM3228 Organik Kimya Lab II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KIM2212 Organik Kimya Lab. B (MBG)

Prof. Dr. Akın AZİZOĞLU

Organik Anabilim Dalı

Cep Tel : 5426014187

İç Hat : 4113

Ev Tel : 2666121000

E-Posta : azizoglu@balikesir.edu.tr

Web : http://azizoglu.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2210 Tıbbi Bitkiler Kimyası

KİM3228 Organik Kimya Lab II

KİM4201 Organik Yapısal Analiz

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat :

E-Posta : nnuri@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2201 Analitik Kimya II

KİM2225 Analitik Kimya Lab II

KİM3229 Enstrümental Analiz Lab II

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ

Fizikokimya Anabilim Dalı

E-Posta : ozkan@balikesir.edu.tr

Web : http://ozkan.baun.edu.tr/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1202 Genel Kimya Lab. II

KİM1205 Girişimcilik II

KİM3202 Fiziksel Kimya Lab. I

KİM3213 Staj

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Figen KURTULUŞ

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1112

E-Posta : fdemiral@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2204 Anorganik Kimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM4215 Seramik Kimyası

Prof. Dr. Taner TANRISEVER

Fizikokimya Anabilim Dalı

Cep Tel : 5426769209

İç Hat : 134107

E-Posta : taner@balikesir.edu.tr

Web : http://lisans.cozum.info.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2208 Algoritma ve Hesaplamalı Kimya

KİM3202 Fiziksel Kimya Lab. I

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (B) (MBG)

Prof. Dr. Sema BAĞDAT

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 1115

E-Posta : sbagdat@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2225 Analitik Kimya Lab II

KİM3229 Enstrümental Analiz Lab II

KİM3226 Su Kimyası

KİM4217 Eser Element Analizleri

PFE5209 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Baki ÇİÇEK

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 4106

E-Posta : bcicek@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM4249 Endüstride Organik Uygulamalar

ISG4202 İş Sağlığı ve Güvenliği (Gıda Müh.)

PFE5209 Öğretmenlik Uygulaması

Prof. Dr. Nahit GENÇER

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1118

E-Posta : ngencer@balikesir.edu.tr

Web : https://nahitgencer.wordpress.com/

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4202 Biyokimya Lab. II

KİM4205 Gıda Kimyası

KİM4247 Endüstriyel Gıda Analizleri

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Yasemin TURHAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

Cep Tel : 5052683514

İç Hat : 131108

Ev Tel : FEF

E-Posta : yozdemir@balikesir.edu.tr

Web : http://kimya.balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1204 Kimyacılar İçin Matematik

KİM3202 Fiziksel Kimya Lab. I

KİM4242 Polimerik Biyomalzemeler

KİM4206 Araştırma Semineri II

Prof. Dr. Onur TURHAN

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131109

E-Posta : oturhan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1216 Laboratuvar Teknikleri

KİM2205 Organik Kimya II

ISG3201 İş Sağlığı ve Güvenliği II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KIM2212 Organik Kimya Lab. B (MBG)

Prof. Dr. Cennet KARADAŞ YALÇINTEPE

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 131124

E-Posta : karadas@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2225 Analitik Kimya Lab II

KİM3204 Enstrümental Analiz II

KİM3229 Enstrümental Analiz Lab II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KEN2201 Analitik Kimya 2 (NEF)

Prof. Dr. Seda BEYAZ

Fizikokimya Anabilim Dalı

E-Posta : sedacan@balikesir.edu.tr

Web : http://kimya.balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

Prof. Dr. Feyzullah TOKAY

Analitik Anabilim Dalı

İç Hat : 131116

E-Posta : feyzullahtokay@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2225 Analitik Kimya Lab II

KİM3229 Enstrümental Analiz Lab II

GMZ1201 Analitik Kimya (Gıda Müh.)

Prof. Dr. Funda YÜKRÜK

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1119

E-Posta : fyukruk@balikesir.edu.tr

Web : https://us04web.zoom.us/j/9078263255?pwd=b0V1ZEl3c

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM3230 Biyomoleküllerin Ekstraksiyonu

KİM4202 Biyokimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KEN3201 Biyokimya (NEF)

Prof. Dr. Çiğdem HOPA

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1120

Ev Tel :

E-Posta : cigdem@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2203 Anorganik Kimya II

KİM2204 Anorganik Kimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (Fizik)

Prof. Dr. Pınar TURAN BEYLİ

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 1106

E-Posta : pturan@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1220 Temiz Enerji Kaynakları

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM4207 Elektrokimya

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (B) (MBG)

KİM1206 Genel Kimya II (A) (MBG)

Doç. Dr. Semra IŞIK

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 131121

E-Posta : semra@balikesir.edu.tr

Web : https://us04web.zoom.us/j/743136733?pwd=SjB0eURNWG

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4202 Biyokimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

Doç. Dr. Adem ERGÜN

Biyokimya Anabilim Dalı

İç Hat :

E-Posta : ademergun@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM4202 Biyokimya Lab. II

KİM4206 Araştırma Semineri II

KİM1206 Genel Kimya II (B) (MBG)

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (A) (MBG)

Doç. Dr. Berna BÜLBÜL

Anorganik Anabilim Dalı

İç Hat : 1114

Ev Tel : FEF

E-Posta : bernabulbul@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM2204 Anorganik Kimya Lab. II

KİM3214 Bor Kimyası

KİM4206 Araştırma Semineri II

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜMÜŞ

Organik Anabilim Dalı

İç Hat : 131117

E-Posta : agumus@balikesir.edu.tr

YÖK Akademik : Özgeçmiş

KİM1202 Genel Kimya Lab. II

KİM3228 Organik Kimya Lab II

KİM4204 Endüstriyel Kimya II

KİM1217 Organik Kimya (Biyoloji)

KIM2212 Organik Kimya Lab. A (MBG)

Dr. Öğr. Üyesi Berna KOÇER KIZILDUMAN

Fizikokimya Anabilim Dalı

İç Hat : 131107

Ev Tel : FEF

E-Posta : bernakocer@balikesir.edu.tr

KİM2207 Nanoteknolojiye Giriş

KİM3202 Fiziksel Kimya Lab. I

GMZ2203 Reaksiyon Kinetiği (Gıda Müh.)

KİM1205 Genel Kimya Lab. II (A) (MBG)

Arş. Gör. Hicret BAYCAR

Organik Anabilim Dalı

YÖK Akademik : Özgeçmiş