ARAŞTIRMA SEMİNERLERİ


2023-2024 (Güz)
2023-2024 (Bahar)
 
2022-2023 (Güz) 2021-2022 (Güz) 2020-2021 (Güz) 2019-2020 (Güz)
2022-2023 (Bahar) 2021-2022 (Bahar) 2020-2021 (Bahar) 2019-2020 (Bahar)

Önceki yıllarda tamamlanmış ve halen sürdürülmekte olan araştırma seminerleri yürütücülerini, öğrencilerini ve hazırlamış oldukları posterleri veya sunulara bu sayfalar üzerinden erişebilirsiniz.

Araştırma Semineri Öğrencilerine Notlar :

1. Araştırma semineri alan öğrenciler araştırma seminerini belirtilmiş öğretim üyelerinin biri ile yapabilirler.

2. Birlikte çalışacağınız öğretim üyesi ile evraklarınızı hazırlayarak bölüm başkanlığına onaylatınız.

3. Covid-19 salgın dönemi nedeni ile birlikte çalışacağınız öğretim üyesinden çalışacağınız konu ile ilgili teyit aldıktan sonra evrağınızı pdf formatında ve dökümanın adını öğrencinumaraniz_ArastirmaSemineri_II.pdf (örn. 201710105045_ArastirmaSemineri_II.pdf) şeklinde kaydettikten sonra kimya@balikesir.edu.tr adresine gönderiniz.


Araştırma Semineri Başvuru Formu

 Araştırma Seminerlerinin Uygulanma Şekli 

Araştırma seminerleri ilgili 16.10.2019 tarihinde Bölüm Kurulu tarafından alınan karara göre;

  1. Araştırma Semineri I veya Araştırma Semineri II dersini alan öğrenci dönem içinde veya dönem sonunda yapmış olduğu çalışmayı poster veya sözlü sunum olarak sunmak zorundadır.

  2. Araştırma Semineri I veya Araştırma Semineri II dersini alan öğrenci Araştırma Semineri II veya Araştırma Semineri I dersine aynı veya başka bir öğretim üyesi ile aynı veya farklı konu ile devam edebilir.

  3. Araştırma Semineri I ve Araştırma Semineri II konuları teorik veya deneysel içerikli olabilir.

 Araştırma Seminerleri - Poster Sunuları 

__.__.____ (______), __:__ - __:__ Arası Posterler Bölüm Koridorunda Sunulacaktır.

    Not : Posterin Eni 60 cm, Boyu 90 cm olacaktır.

    Hazırlanan Posterin elektronik bir biçimi bölüm web sayfasına konulmak üzere başkanlığına teslim edilecektir.