Uzaktan Eğitimde Kimya Bölümü Öğrencileri Memnuniyet Anketi  


Anketi Doldurabilmek İçin Sistem
Online İşlemler ---> Öğrenciler Online Platform
adımları üzerinden sisteme giriş yapmanız gerekir.